Porvoon seudun työnhakijat ry:n vuosikokous järjestetään maanantaina 25.4.2022

Aika: 25.4.2022 klo 18
Paikka: Sporttikierrätys,
Kaivokatu 37, 06100 Porvoo

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4) Työjärjestyksen hyväksyminen
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) Esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
9) Valitaan hallituksen muut jäsenet
10) Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varajäsen tarkastamaan alkaneen vuoden tilejä ja toimintaa
11) Päätetään yhdistyksen jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13) Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.