Suomi on siirtymässä EU-rahoitteisessa ruoka-aputoiminnassa vuonna 2022 kuivaruoan jakamisesta maksukorttien jakamiseen. Hanke kulkee nimellä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Kolme suurinta EU-ruokajakajaa Suomessa ovat olleet Työttömien Keskusjärjestön lisäksi Kirkkohallitus ja Via Dia. Vuonna 2020 Suomessa jaettiin EU-ruokaa 1963 tonnia, josta nämä kolme jakoivat 65 %. EU-kuivaruoan toimittaminen on päättynyt ja varastoissa jäljellä olevat ruoat on jaettava maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Ruoka-apu muuttuu maksukorteiksi
Työttömien Keskusjärjestö esittää vakavan huolensa ja kysymyksensä EU-ruoka-apua hallinnoivalle Ruokavirastolle sekä työ- ja elinkeinoministeriön Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa toimeenpaneville virkamiehille nyt käsillä olevasta ruoka-avun maksukortti- uudistuksesta. Taloudellisen riskin sälyttäminen voittoa tavoittelemattomien yhdistysten niskaan ei välttämättä ole ratkaisu tähän uudistukseen. Työttömien Keskusjärjestö lähestyy sidosryhmiensä kanssa päättäviä tahoja kannanotollaan lähiaikoina