Työsuhteeseen ja työsopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa työnantajana toimiva vammainen henkilö tai hänen edustajansa voi olla yhteydessä Porvoon seudun työnhakijat ry:hyn p. (019) 524 3411.

Porvoon henkilökohtaisten avustajien työterveydenhuolto on järjestetty Liikelaitos Kuninkaantien työterveydessä.
Lisätietoja saa Kuninkaantien työterveyden neuvontapuhelimesta 019 5204 693.

Henkilökohtaisen avun työnantajaopas porvoolaisille: Avustajaopas

Tarvittaessa voitte tulostaa tästä työsopimuspohjan.
Porvoon seudun työnhakijat ry huolehtii työntekijän palkanmaksusta työnantajan puolesta. Tästä saatte tulostettua avustajan tunti-ilmoituksen.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Tästä saatte tulostettua henkilökohtaisen avustajan työvuorolistan.