Työsuhteeseen ja työsopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa työnantajana toimiva porvoolainen vammainen henkilö tai hänen edustajansa voi olla yhteydessä Porvoon seudun työnhakijat ry:hyn p. (019) 524 3411.

Henkilökohtaisen avun työnantajaopas on valmistunut. Löydät sen täältä.

Tästä saatte tulostettua työsopimuspohjan.

Porvoon seudun työnhakijat ry huolehtii työntekijän palkanmaksusta työnantajan puolesta. Palkanmaksupäivät ovat kuukauden 15. ja viimeinen arkipäivää. Tuntilistat tulee toimittaa kuukausittain 4 pankkipäivää ennen palkkapäivää. Lauantai ja sunnuntai eivät ole pankkipäiviä.

Tästä saatte tulostettua Avustajan tunti-ilmoituksen.

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

Tästä saatte tulostettua henkilökohtaisen avustajan työvuorolistan.