Yhteystiedot: WSOY-talo, Kaivokatu 37, 06100 Porvoo. Puh. 019-524 3411

Porvoon seudun työnhakijat ry:n hallitus 2019-2020:

Jäsenet: Johanna Torvinen, pj., Sari Suoja, vpj., Laura Vaniala, Anita Munter ja Elli Piirainen

Varajäsenet: Katja Stenroos ja Tuulia Honkanen

Sihteeri: Ulla Raitimo

VUOSIKERTOMUS 2019

Vuosikokous ja hallitus
Vuosikokous pidettiin 29.4.2019. Hallitus kokoontui 6 kertaa (sis. vuosikokous) vuonna 2019. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Torvinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Suoja ja muut jäsenet ovat Anita Munter, Laura Vaniala ja Elli Piirainen. Hallituksen varajäseniä ovat Katja Stenroos ja Tuulia Honkanen. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Ulla Raitimo.

Jäsenyys
Yhdistyksellä oli 42 jäsentä vuonna 2019. Jäsenmaksu oli 3 euroa. Tämä maksu vastaa Työttömien
Keskusjärjestön jäsenmaksuamme ts. tilitämme 3 €/jäsen eteenpäin Työttömien Keskusjärjestölle.
Kaikki yhdistyksen palvelut olivat saatavissa myös ilman jäsenyyttä.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tilikauden 1.1.2019-31.12.2019 tulos oli alijäämäinen –20,50 euroa.

Henkilöstö
Porvoon seudun työnhakijat ry:n toimistossa työskenteli vuonna 2019 toiminnanohjaaja, sosiaaliohjaaja, kaksi palkanlaskijaa sekä määräaikaisesti kehityspäällikkö 31.8.2019 asti. Yhdistyksen ruoka-avussa työskenteli palkkatuella yhteensä neljä toimistoapulaista. Lisäksi yhdistyksessä on ollut työelämään valmentautumisjaksolla opiskelija Keskuspuiston ammattiopistosta. Yhdistyksestä neljä henkilöä suorittivat maaliskuussa 2019 EA1 ensiapukurssin. Koko henkilökunnalle yhteinen valmennuspäivä oli 18.5.2019. Myös muihin koulutuksiin liittyen kunkin työntekijän omaan työtehtävään on osallistuttu tarvittaessa. Henkilökunnalle on hankittu Smartum -seteleitä, joita voi käyttää liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksemme toiminta jakaantuu kolmeen osaan: hanketoimintaan, ruoka-apuun ja palkanlaskentapalveluun.

Hanketoiminta
Porvoon Porukka on STEA-rahoitteinen hanke, jossa työskentelee toiminnanohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Hankkeen tavoitteena on työttömien sekä vähävaraisten arjenhallinnan, terveyden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja ryhmätoiminnoilla kohtaamispaikka Porvoon Porukassa, joka sijaitsee toimistollamme WSOY-talossa keskellä
Porvoon kaupunkia. Tilat toimivat kokoontumispaikkana, jossa työttömät tapaavat vertaisryhmää, voivat lukea päivän lehdet sekä käyttää tietokonetta ja nettiyhteyttä. Asiakirjakahvila on muotoutunut kohtaamispaikan toiminnan kulmakiveksi ja se kehittyy kohderyhmän tarpeiden mukaan. Järjestimme vuoden aikana myös teemapäiviä ja koulutusta kuten ”vegemyytinmurtajat”, sieniretki,
talvivaatteiden kierrätyspäivät ja sähköisen viranomaisasioinnin kurssi.
Porvoon kaupungilta saimme avustusta Duunii duunii -hankkeeseen vuosille 2018 ja 2019. Hankkeen tavoitteena oli hankkia 40:lle pitkäaikaistyöttömälle palkkatukipaikka lähinnä 3. sektorilta.
Vuonna 2018 oli kauttamme palkkatukityössä 31 työntekijää ja vuonna 2019 heitä oli 39. Oman järjestömme lisäksi palkkatukityöntekijöitä oli lukuisissa muissa yhdistyksissä kuten mm. Yhdistyskeskuksessa, Kudontakamarissa, Pro-Uusiokeskuksessa, Palstaviljelijöillä sekä koulujen iltapäiväkerhoissa.

Ruoka-apu
Jaamme ruoka-apua toimistoltamme jokaisena arkipäivänä. Vuonna 2019 saimme EU:n ruoka-apua Maaseutuvirastolta kaksi kertaa. Jaoimme EU:n ruoka-apua yhteensä 11840 kg. Lisäksi haemme
jaettavaksi leipää Näsin S-Marketista ja Citymarketista. Ruoka-apua jaettiin vuonna 2019 WSOY-talon lisäksi kerran viikossa Gammelbackan hyvinvointikeskuksessa. Olemme saaneet vuosittain taloudellista avustusta Porvoon seurakuntayhtymältä ruoka-avun jakamiseen. Vaikka ruoka-apuun saatava ruoka on maksutonta, tulee sen hakemisesta kuljetuskustannuksia sekä varastoimisesta ja
jakamisesta tilakustannuksia.

Palkanlaskentapalvelu
Tukityöpaikkojen luomisessa on auttanut jo vuosia yhdistyksen menestyksekäs palkanmaksupalvelu, jossa vuonna 2019 oli 225 palkansaajaa. Näistä palkkatuella työskenteli 39 henkilöä. Autamme
työnantajia tarvittaessa työllistämistukipäätösten hakemisessa, jotta työpaikka ei jää kiinni ainakaan byrokratian monimutkaisuuteen. Porvoon seudun työnhakijat ry hoitaa valtakirjalla kaiken palkanhoidon ja viranomaisvelvoitteet. Työllistämistuilla työllistettyjen palkat sivukuluineen ja ennakkoveroineen tulee maksaa ennen kuin tukitilitykset voidaan toimittaa viranomaisille. Useille 3. sektorin työnantajille tämä maksettujen palkkojen ja saatavan tuen väliin jäävä aika muodostuu liian pitkäksi ja estää tukityöllistämisen ilman apuamme. Niiden yhdistysten osalta, joissa voidaan käyttää sähköistä maksatusta, väliin jäävä aika on kuitenkin lyhentynyt merkittävästi.

Yhdistyksellämme on myös liiketoimintaa. Yhdistyksemme hoitaa Porvoon, Askolan, Loviisan ja Lapinjärven vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon ja opastaa vaikeavammaisia henkilöitä työnantajavelvoitteissa. Avustajia työskenteli vuoden 2019 aikana yhteensä 175. Henkilökohtaisen avustajan tehtävään ei ole mitään tiettyä koulutusta, vaan se sopii yleensä kelle
tahansa luotettavalle ja vastuuntuntoiselle henkilölle, joka on kiinnostunut tehtävästä ja kemiat kohtaavat avustettavan kanssa. Lopullisen valinnan tekee aina työnantaja eli vaikeavammainen henkilö itse. Monelle työttömälle on löytynyt kuitenkin osa-aikainen työ henkilökohtaisena avustajana. Henkilökohtaisten avustajien työstä maksetaan lähihoitajan palkka eikä siihen tarvita palkkatukia, koska kunta korvaa heidän palkkansa.

Viestintä
Yhdistyksellämme on internetissä www.psth.fi ja www.porvoonporukka.fi sivustot, joilla kerromme tapahtumistamme ja toiminnastamme. Sekä Porvoon seudun työnhakijat ry:llä että Porvoon
Porukka -hankkeella on omat Facebook-sivut, joilla jaamme työttömyyteen liittyviä ajankohtaisiaartikkeleita ja tiedotteita sekä ilmoitamme kursseistamme ja tapahtumistamme. Porvoon Porukka
jakaa myös kuvia Instagramissa.

Yhteistyö
Yhteistyötä tehdään mm. seuraavien tahojen kanssa: Porvoon TE-tsto, Uudenmaan ELY, KEHA-keskus, Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut, Porvoon kaupungin vammaispalvelut, Porvoon kaupungin sosiaalitoimi, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Porvoon seurakuntayhtymä, Tatsi, Posintra, CityMarket, S-Market Näsi, Työttömien Keskusliitto, Uudenmaan Uutta ry ja muut Uudenmaan työttömien yhdistykset sekä oman yhdistyksen hallitus