VUOSIKERTOMUS 2017

Vuosikokous ja hallitus

Vuosikokous pidettiin 26.4.2017. Hallitus kokoontui 13 kertaa (sis. vuosikokous ja ryhmäkeskustelumuotoinen kokous) vuonna 2017. Yhdistyksen aiempi puheenjohtaja Hans-Olof Halén siirtyi vuosikokouksen jälkeen varajäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Reijonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Uussaari ja muut jäsenet ovat Kari Heinsaari, Soili Leppänen ja Ulla Lumijärvi. Toiseksi varajäseneksi valittiin Mia Ekholm. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanohjaaja Ulla Raitimo.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet:

 • Mikko Reijonen, puheenjohtaja
 • Soili Leppänen
 • Ulla Lumijärvi
 • Mia Ekholm
 • Elli Piirainen
 • Ulla Raitimo, sihteeri
 • Liisa Uussaari, varajäsen
 • Kari Heinsaari, varajäsen

Jäsenyys

Yhdistyksellä oli 34 jäsentä vuonna 2017. Jäsenmaksu oli 3 euroa. Tämä maksu vastaa Työttömien Keskusjärjestön jäsenmaksuamme ts. tilitämme 3 €/jäsen eteenpäin Työttömien Keskusjärjestölle.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tilikauden 1.1.2017-31.12.2017 tulos oli ylijäämäinen + 1537,14 euroa. Henkilöstö Porvoon seudun työnhakijat ry:n toimistossa työskenteli vuonna 2017 toiminnanohjaaja, kaksi palkanlaskijaa, kirjanpitäjä ja tuntitöinä taloushallinnosta vastaava henkilö. Palkkatuella yhdistyksessä työskenteli talousassistentti ja ruoka-avun jakaja sekä atk-tallentaja, joka teki Sukututkimusseuran tallennustöitä omassa kodissaan. Yhdistyksessä oli työelämään valmentautumisjaksolla opiskelija Keskuspuiston ammattiopistosta sekä yksi henkilö suorittamassa yhdyskuntapalvelua. Henkilökunnalle on hankittu Smartum -seteleitä, joita voi käyttää liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

Tehtävä, viikottainen työaika:

 • Toiminnanohjaaja 37,5 h
 • 2 x Palkanlaskija 30 h
 • Kirjanpitäjä 30 h
 • Taloushallinnosta vastaava henkilö 15-22,5 h
 • Talousassistentti, palkkatuki 24 h
 • Ruoka-avun jakaja, palkkatuki 20 h
 • Atk-tallentaja, palkkatuki 24 h

Hankkeet ja avustukset

Vuonna 2017 yhdistyksemme sai Porvoon kaupungilta avustusta Duunii duunii -hankkeeseen 12 000 euroa. Projektin tavoitteena oli hankkia 40:lle pitkäaikaistyöttömälle yli 8 kuukautta kestävä palkkatukipaikka lähinnä 3. sektorilta. Maamme hallitus oli asettanut kolmannelle sektorille 3000 henkilötyövuoden katon palkkatuen käytölle ja se saavutettiin jo kesäkuussa; palkkatukirahat loppuivat siis kesken. Vuonna 2017 oli palkansaajia palkkatukityössä kauttamme 30. Oman järjestömme lisäksi palkkatukityöntekijöitä oli mm. Yhdistyskeskuksessa, Kudontakamarissa, MLL:llä ja SF-Caravan Itä-Uusimaalla.

Saimme Porvoon kaupungilta myös avustusta ruoka-avun hakemiseen käytettävään autoon 1200 euroa. Saimme avustusta myös Porvoon seurakuntayhtymältä ruoka-avun jakamiseen. Ruoka-apua jaettiin vuonna 2017 WSOY-talon lisäksi Gammelbackan hyvinvointikeskuksessa. Ruoka-apua saatiin vuonna 2017 Mavilta kaksi kertaa. Eu-ruokaa jaettiiin 1027 kertaa, yhteensä 10 834 kg. Leipää haetaan jaettavaksi toimistollamme jokaisena arkipäivänä Näsin S-Marketista ja Citymarketista omistamallamme autolla.

Saimme myös STEA:n toimintatonnin Työttömien Keskusliiton kautta; tällä katoimme puhelin- ja nettiyhteyskustannuksia.

Keväällä 2017 panostimme STEA:n avustushakemukseen ja joulukuussa 2017 julkaistu STEA:n avustusehdotus puoltaa STM:ää myöntämään yhdistyksellemme 100 000 euroa Porvoon Porukka -hankkeeseen vuodelle 2018.

 

Muu toiminta ja yhteistyö

Porvoon seudun työnhakijat ry:n toimisto sijaitsee WSOY-talossa keskellä Porvoon kaupunkia. Tilat toimivat kokoontumispaikkana, jossa työttömät tapaavat vertaisryhmää, voivat lukea päivän lehdet sekä käyttää tietokonetta ja nettiyhteyttä. Asiakkaita autetaan mm. sähköisessä työnhaussa sekä työpaikkahakemusten ja ansioluetteloiden tekemisessä.

Tukityöpaikkojen luomisessa on auttanut jo vuosia yhdistyksen menestyksekäs palkanmaksupalvelu, jossa vuonna 2017 oli 233 palkansaajaa. Näistä palkkatuella työskenteli 30 henkilöä. Autamme työnantajia tarvittaessa työllistämistukipäätösten hakemisessa, jotta työpaikka ei jää kiinni ainakaan byrokratian monimutkaisuuteen. Porvoon seudun työnhakijat ry hoitaa valtakirjalla kaiken palkanhoidon ja viranomaisvelvoitteet. Työllistämistuilla työllistettyjen palkat sivukuluineen ja ennakkoveroineen tulee maksaa ennen kuin tukitilitykset voidaan toimittaa viranomaisille. Useille 3. sektorin työnantajille tämä maksettujen palkkojen ja saatavan tuen väliinjäävä aika muodostuu liian pitkäksi ja estää tukityöllistämisen ilman apuamme. Niiden yhdistysten osalta, joissa voidaan käyttää sähköistä maksatusta, väliinjäävä aika on kuitenkin lyhentynyt merkittävästi.

Yhdistyksemme hoitaa Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelujen henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon ja opastaa vaikeavammaisia henkilöitä työnantajavelvoitteissa. Avustajia työskenteli vuoden 2017 aikana yhteensä 186. Henkilökohtaisen avustajan tehtävään ei ole mitään tiettyä koulutusta, vaan se sopii yleensä kelle tahansa luotettavalle ja vastuuntuntoiselle henkilölle, joka on kiinnostunut tehtävästä ja kemiat kohtaavat avustettavan kanssa. Lopullisen valinnan tekee aina työnantaja eli vaikeavammainen henkilö itse. Monelle työttömälle on löytynyt kuitenkin osa-aikainen työ henkilökohtaisena avustajana. Henkilökohtaisten avustajien työstä maksetaan lähihoitajan palkka eikä siihen tarvita palkkatukia, koska kaupunki korvaa heidän palkkansa. Nykyinen sopimuskautemme on 2017-2018 + mahdolliset kaksi optiovuotta päälle.

Olemme osallistuneet Porvoossa Tatsin koordinoimaan Yhteinen keittiö -hankkeeseen. Hankkeelle myönnettiin STM:n rahoitus, mutta sen alkuperäisen suunnitelman mukainen budjetti puolitettiin. ”Yhteinen keittiö” on joustava, muokattava ja liikkuva konsepti. Konsepti antaa mahdollisuuden toimia kiinteässä, fyysisessä tilassa mutta tavoitteena ja kiinnostavana haasteena on päästä rajoittavan tilan ulkopuolelle; ruuan alkulähteille, luontoon ja ”toreille ja turuille”, ihmisten pariin. Hankkeen päävastuullinen valtakunnallisesti on Kirkkohallitus. Olemme olleet mm. tekemässä ja jakamassa soppaa Asunnottomien yössä.

Yhteistyötä on tehty mm. seuraavien tahojen kanssa: Porvoon TE-tsto, Uudenmaan ELY, KEHA-keskus, Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut, Porvoon kaupungin vammaispalvelut, Porvoon kaupungin sosiaalitoimi, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Porvoon seurakuntayhtymä, Bestis-hanke, MLL, Faktorit, Sukututkimusseura, CityMarket, S-Market Näsi, TVY, Uudenmaan Uutta ry ja muut Uudenmaan työttömien yhdistykset sekä oman yhdistyksen hallitus.